Calefacción industrial bajo consumo mediante tubo radiante a gas spaceray

Què és un tub radiant a gas SpaceRay?


Space-Ray és una companyia britànica fundada el 1949, especialitzada en sistemes de calefacció industrial de baix consum per mitjà de tub radiant a gas. A més d’aportar un estalvi energètic de fins a un 70% respecte a altres sistemes d’aire forçat, els radiadors de tub radiant Space-Ray són fàcilment instal·lables i gairebé no requereixen manteniment.

Gràcies al sistema de combustió interna, els sistemes de calefacció industrial eficient de tub radiant Space-Ray contribueixen a mantenir la qualitat de l’aire, ja que no contaminen l’ambient amb gasos o partícules nocives produïdes durant la combustió del gas.

En tractar-se d’un sistema de calefacció per infraroigs de baix consum, els tubs radiants Space-Ray generen un benestar semblant al que proporcionen els raigs del sol.

Space-Ray és una companyia britànica fundada el 1949, especialitzada en sistemes de calefacció industrial de baix consum per mitjà de tub radiant a gas. A més d’aportar un estalvi energètic de fins a un 70% respecte a altres sistemes d’aire forçat, els radiadors de tub radiant Space-Ray són fàcilment instal·lables i gairebé no requereixen manteniment.

Gràcies al sistema de combustió interna, els sistemes de calefacció industrial eficient de tub radiant Space-Ray contribueixen a mantenir la qualitat de l’aire, ja que no contaminen l’ambient amb gasos o partícules nocives produïdes durant la combustió del gas.

En tractar-se d’un sistema de calefacció per infraroigs de baix consum, els tubs radiants Space-Ray generen un benestar semblant al que proporcionen els raigs del sol.

Quin problema resolen els tubs radiants a gas?


Mejoran la productividad industrial durante los meses de invierno

Durant els mesos d’hivern, l’entrada d’aire fred de l’exterior fa que la temperatura de la nau industrial descendeixi, cosa que provoca descensos de productivitat, especialment quan es tracta de feines de precisió o quan els processos productius requereixen temperatures mínimes de treball.

Calefaccion industrial naus industrial amb les portes obertes i corrent d'aire
Calefaccion industrial tubo radiante a gas SpaceRay

Com funciona la calefacció industrial per tub radiant a gas?


A través de gas i infraroigs.

El cremador de gas produeix una flama que recorre l’interior del tub i que fa que s’escalfi a altes temperatures. El difusor d’alumini projecta l’escalfor de la mateixa manera que ho faria el sol. Hi ha la possibilitat de combustió estanca. Sense contaminar l’ambient amb gasos o partícules nocives derivades de la combustió del gas.

Com escalfen la nau industrial els tubs radiants a gas Space-Ray?


De forma sectorial i eficient.

Situem els tubs radiants en zones de treball i distribuïm l’escalfor només allà on és necessari. Els tubs radiants a gas redueixen la pèrdua d’escalfor en cas que hi hagi corrent d’aire, ja que no estan pensats per escalfar l’ambient, sinó la superfície d’una zona en concret.

Calefacció baix consum per a naus industrial

Quin és el consum energètic dels tubs radiants a gas Space-Ray?


Calefacció tub radiant de baix consum per a naus industrials

Un sistema 100% sostenible

Els tubs radiants a gas projecten raigs infraroigs directament sobre la superfície de les àrees que el client vol aclimatar. Això suposa un estalvi energètic d’entre un 30% i un 70% respecte a sistemes d’aire forçat.

Calefacció industrial de baix consum
  • Aquest exemple s’ha calculat amb 3 tubs radiants de 30 kW cada un. Cada tub radiant consumeix una mitjana de 2,73 m3 de gas per hora, tenint en compte que el cost del kW/h és de 0,05132 € i que, en una jornada de treball de 8 hores, els tubs radiants s’encenen una mitjana de 5,8 hores.

Quins beneficis aporta la calefacció industrial de baix consum per mitjà de tub radiant Space-Ray?


Tubo radiante bajo consumo

Redueix les emissions de CO2

Gràcies al seu consum energètic més baix, la calefacció eficient de tub radiant a gas et pot ajudar a reduir l’emissió de CO2.

Icono calefacción industrial a gas

Calefacció per zones

La calefacció de baix consum per mitjà de tub radiant permet climatitzar zones individualitzades gràcies al fet que la seva tecnologia no necessita escalfar tot l’aire ambiental a fi d’oferir una sensació de confort.

Estufa de bajo cosumo para nave industrial

Estufa de baix consum

La calefacció de tub radiant a gas suposa un estalvi energètic de fins a un 60% respecte a sistemes de calefacció d’aire forçat.

Calefacción de acción rápida

Calefacció d’acció ràpida

Els sistemes de calefacció eficient per mitjà de tub radiant a gas escalfen de manera immediata qualsevol ambient, ja que no cal escalfar les capes superiors de l’aire a fi d’establir una temperatura de confort òptima.

Calefacción efectos rayos del sol

Escalfor efecte solar

En tractar-se d’una estufa d’infraroigs, la calefacció de tub radiant a gas SpaceRay ofereix una sensació de confort semblant a la que procuren els raigs del sol. La combustió interna elimina els gasos originats durant la combustió i ofereix un benestar màxim.

Calefacción por zonas orientable para nave industrial

Escalfor 100% orientable

Els sistemes de calefacció eficient per mitjà de tub radiant a gas es poden instal·lar tant al sostre com a les parets, i es poden orientar de manera que generin escalfor allà on es desitgi.

Calefacción nave industrial con puertas abiertas y corriente de aire

Eficient en cas que hi hagi corrents d’aire

Gràcies al fet que la calefacció de tub radiant no basa la seva acció a escalfar l’aire de l’ambient, sinó a escalfar directament la superfície dels objectes, és un sistema eficient en aquells entorns on són freqüents els corrents d’aire.

Estufa industrial bajo consumo y alto rendimiento

Ambient net i saludable

La calefacció eficient de tub radiant a gas manté l’ambient net i saludable gràcies a la seva cambra de combustió interna, ja que elimina qualsevol residu procedent de la combustió directament a l’exterior.

Aquips de calefacción industrial de baix consum amb tub radiant Space-Ray


Space Ray Model SRU
Space Ray Model SRL
Space Ray Model SRP

Descargar PDF


Descargar iformació tub radiant a gas space-ray

Para quin tipus de sectors estan indicats els tubs radiants a gas?


Calefaccion radial tubo radiante para techo nave industrial por zonas
  • Naus industrials i fàbriques
  • Tallers d’automoció
  • Habitatges particulars
  • Bugaderies industrials
  • Indústria de cartonatges i impremtes
  • Hostaleria i restauració
  • Granges avícoles i porcines
  • Gimnasos i centres esportius
  • Centres comercials
Alguns projectes de calefacció industrial de baix consum
Alguns clients satisfets